Derfor bør du ikke stille opp som medsøker

Som regel så er det bedre å være to enn én, og det gjelder også når man skal søke lån i banken. Søker man nemlig to stykker sammen om samme lån, så vil det nesten alltid føre til bedre betingelser. Dessuten øker det sjansene for å få innvilget søknaden. Men hvis du selv ikke har tenkt til å bruke lånet, men bare ønsker å hjelpe en venn, så kan vi fortelle deg at det mest sannsynlig er en dårlig idé.

Du blir ansvarlig for hele lånet

Selv om man er to stykker som søker om lånet, så blir det ikke på noen måte «delt på to». Både du og den andre søkeren blir 100 prosent ansvarlig for hele lånet, noe som kan få fatale konsekvenser dersom den ene parten slutter å betale for seg.
Ofte søker man sammen med en god venn eller kanskje et familiemedlem, og flere forhold har nok blitt ødelagt på grunn av dette. For når partneren din slutter å betale for seg – uansett årsak – så blir du neppe veldig fornøyd når du må sitte igjen med hele regninga. Kanskje får det til og med uante konsekvenser for deg selv, som fører til at du må endre din privatøkonomi betraktelig.

Medsøker anbefales – hvis begge parter trenger lånet

Derfor anbefaler vi kun at man søker eller stiller opp som medsøker hvis man selv har behov for lånet. Med det mener vi at det er helt naturlig at samboere som skal pusse opp søker om lån sammen. Dette vil bare være gunstig. Men at du stiller opp for bestekameraten din, som ikke får lån alene, er sjeldent en god idé.

For når en person ikke får lån alene, så betyr det som regel at økonomien ikke er god nok til å behandle lånet som ønskes. Og da vil vel ikke du «gå god» for denne personen med din egen privatøkonomi som innsats …?

Konklusjon

Å søke lån sammen med noen vil nesten alltid lønne seg. Renten vil bli bedre ettersom man søker med to inntekter som sikkerhet i stedet for bare én. Samtidig har man større sjanse for å få innvilget en søknad hvis man er to om det.

Ulempen er at begge parter er 100 prosent solidarisk ansvarlig for lånet. Det betyr at hvis den ene parten slutter å betale for seg, så blir den andre nødt til å betale for hele lånet.