Ansvarlig bruk av lån

Lån uten sikkerhet er alle lån og kreditter hvor bankene ikke krever egenkapital eller sikkerhet i bolig. Herunder forbrukslån, kredittkort og handlekontoer. Siden du ikke stiller med sikkerhet, regnes det som et lån med høyere risiko for bankene. Bankene som låner ut forbrukslån eller innvilger kreditt stiller ingen krav til bruksområde. Du står dermed fritt til å disponere pengene slik du selv ønsker. Oppussing og refinansiering er populære bruksområder for forbrukslån. Kredittkort brukes mest til handling på nett, ferier og uforutsette utgifter.

Kort om usikrede lån

Forbrukslån, kredittkort og smålån. Alt dette faller inn under kategorien lån uten sikkerhet. Bankene stiller ingen krav til sikkerhet i bolig eller andre eiendeler. Ingen krav til egenkapital og heller ingen krav til bruksområde. Refinansiering er derimot et unntak. Grunnen er at ved refinansiering låner du ikke mer penger, men samler eksisterende gjeld inn i et større lån. Dette øker ikke gjeldsgraden, og påvirkes ikke av regelen om at du ikke kan låne mer enn fem ganger din personlige årsinntekt.

  • Lån til oppussing eller refinansiering 
  • Handlekontoer som opprettes ved betalingsutsettelser
  • Kredittkort fra banken eller flyselskap

Lån uten sikkerhet kan med andre ord benyttes til hva enn du måtte ønske. Det er en del viktige ting du må huske på. Siden lån uten sikkerhet utgjør en høyere risiko har de en høyere rente. I dag ligger den laveste renten på forbrukslån på 8,9 %. På kredittkort starter renten på 14 %. De dyreste lånene og kredittkortene har en rente på over 20 %. Disse har en maksimal nedbetalingstid på fem år, men vi anbefaler å velge kortere.

Bruksområder for lån uten sikkerhet

Hva du velger å bruke lån og kreditt til er opp til deg selv. Det er enkelte bruksområder som anbefales. Siden lånet har høy rente, anbefaler ekspertene å bruke lånte penger til investering. Dette kan være oppussing av bad eller kjøkken som øker verdien på boligen. Refinansiering er også anbefalt dersom du har flere lån og kreditter. Da samler du alle utgifter hos én bank og kan spare flere tusen kroner i året. Det er også mulig å benytte forbrukslån som egenkapital.

  • Samle all gjeld i et større lån
  • Øke verdien på boligen eller hytta
  • Egenkapital til bolig
  • Kredittkort for å finansiere ferie og handling
  • Betale uforutsette utgifter

Kredittkort og handlekontoer

Det er flere fordeler ved å bruke kredittkort når du handler, spesielt på nett. Med dette er du beskyttet mot svindel, og bankene tilbyr forsikring mot dette. Flere kredittkort har også bonusordninger som gir gode rabatter. Det er også rentefri periode på kredittkort, så betaler du utestående beløp innen fristen, kan du spare penger. Handlekontoer opprettes dersom du ønsker å utsette et kjøp. Noen tilbyr en rentefri periode, andre krever rente fra dag én. Viktig å huske på her er etableringsgebyr og administrasjonsgebyrer.

Lån til investering

Skal du ta opp lån til investering, må det være noe du kan tjene på. Høye renter spiser fort opp fortjenesten om du tar låner for å investere i fond eller aksjer. Oppussing av bolig er en annen form for investering. Ved å pusse opp bad og kjøkken øker du verdien på boligen. Med en økt verdi kan du få refinansiert boliglånet, og eventuelt få forbrukslånet inkludert her. Renter på boliglånet er lavere, under 1,5 % per i dag, men nedbetalingstiden er lenger.

Renter på lån uten sikkerhet

Vi har to typer renter i Norge, nominell og effektiv rente. Når vi snakker om nominell rente, er det kun rentekostnadene vi snakker om. Dette er grunnrenten, og bestemmes av tre forskjellige faktorer. Bankene krever godtgjørelse for å låne deg penger, samt for inflasjon. Den tredje faktoren er risikoen bankene tar ved å låne penger. Denne varierer og bestemmes av din personlige økonomi. Hvor høy inntekt du har, og hvor mye gjeld du har påvirker kredittscoren. Denne påvirker videre renten banken gir deg.

Mens den nominelle renten kun viser grunnrenten og de faktiske rentekostnadene, inkluderer effektive renter alle lånets kostnader. Denne viser de faktiske lånekostnadene, inkludert gebyrer. Hvor høy effektiv rente du får tilbud om avhenger av grunnrenten og tilbyders gebyrer. Når du tar opp et lån må du betale et etableringsgebyr. Hvor mye dette utgjør og hvordan det betales varierer fra bank til bank. Noen baker det inn i rentene, andre trekker det fra lånebeløpet som utbetales. Kredittkort har ingen etableringsgebyrer. men månedlige gebyrer og administrasjonsgebyrer som påvirker. Du kan lese mer om renter og lån uten sikkerhet på Billigeforbrukslån.no/

Nedbetalingtid

Lån uten sikkerhet har såkalt fleksibel nedbetalingstid. Dette betyr at du selv styrer hvor lang tid du bruker på å nedbetale gjelden. Når du søker lån, kan du velge hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Maksimal nedbetalingsperiode på forbrukslån er fem år, men opptil 15 år ved refinansiering. Hvor lang tid du velger avgjør hvor mye du må betale hver måned, og påvirker rentene. Kortere nedbetalingstid gir i flere tilfeller mellom 1 og 2 % høyere effektiv rente. Dette er fremdeles billigere da du korter ned tiden du betaler renter.

Med fleksibel nedbetalingstid betyr det ikke at du kan betale akkurat hvor mye du ønsker. Både lån og kredittkort har et minstebeløp som må betales hver måned. Du har likevel muligheten til å betale ned raskere. Alt over minstesummen regnes som avdrag, og går til å nedbetale gjelden. Raskere nedbetaling reduserer de totale lånekostnadene. Minstebeløpet på lån avtaler du med banken når du signerer låneavtalen. Kredittkort og handlekontoer har en minsterente på 3,5 % av benyttet beløp som må betales hver måned. Dette inkluderer ikke eventuelle renter og gebyrer.

Ansvarlig bruk

Bruksområdene for lån uten sikkerhet er mange, noen mer ansvarlig enn andre. For å sørge for at du ikke får mer gjeld enn nødvendig er det noen retningslinjer verdt å merke seg. Ikke søk om mer lån enn du har behov for, uavhengig av årsak. Lån uten sikkerhet er de dyreste, så sammenlign tilbudene på forhånd. Det er store variasjoner på renter og gebyrer. Små banker tilbyr oftere bedre vilkår enn store for å forbedre kundemassen. Bruk lånet på noe som gir avkastning, som oppussing, refinansiering eller investering.

Benytter du deg av kredittkort med bonusordninger og andre fordeler, kan du spare penger. Dette gjelder derimot kun dersom du betaler tilbake før rentene begynner å løpe. De fleste kredittkortselskap tilbyr en rentefri periode på mellom 30 og 60 dager. Enkelte har så lite som 20 dager, andre igjen tilbyr 90 dager. Her er det også verdt å sammenligne og undersøke bonusordninger. Velg kortet som gir best rabatt på din vare, avhengig av om det er reise eller drivstoff. Du kan også betale tilbake fortløpende og må dermed ikke vente på regningen.

Dette bør du unngå

Siden lån uten sikkerhet kan benyttes til det du selv ønsker, er det flere feller du kan gå i. Å låne mer enn du har behov for eller kan betjene er én av dem. Få deg en oversikt over økonomien din før du søker lån. Setter du opp et budsjett med alle inntekter og utgifter, ser du fort hvor mye du kan betjene i måneden. Ikke velg en lenger nedbetalingstid for å redusere de månedlige kostnadene. Slik ender du kun opp med å øke lånets totale kostnader.

Kort oppsummert

Lån uten sikkerhet kan brukes til mye. Det kan være en investering som gir avkastning eller en ferie som gir gode minner. Hvilket lån du skal velge avhenger av hva du skal bruke lånet til. Hvor det lønner seg å benytte de lånte pengene ansvarlig avhenger også av dette. Å ta opp forbrukslån for å ha penger til å reise på ferie eller dekke uforutsette utgifter er ikke gunstig. Høy rente og lenger nedbetalingstid driver kostnadene oppover. Ferie og handleturer kan derimot finansieres av kredittkort uten at dette nødvendigvis skaper problemer.